Yehudi Menuhin over interculturele relaties en synthese

Wederzijdse muzikale beïnvloeding suggereert een bepaalde harmonische richting, die in strijd zou zijn met de strikte wetten van de harmonieleer: een soepele en melodieuze combinatie van zelfstandige stemmen (contrapunt).

De muziek van onze tijd volgt deze wetten niet meer. Maar ook vroeger voelden meester componisten zich maar zelden aan vaste regels gebonden.

[ … ] Er is vast geen betere plek dan Israël om de onderlinge relaties tussen oosterse en westerse culturen te verkennen. Want daar komen drie krachtige stromingen bij elkaar: etnische groepen afkomstig uit Afrika, Azië en Europa. Ze geven een indruk van complexiteit en aantrekkingskracht, het resultaat van een wisselwerking tussen verschillende modellen. Daarom is dit boek meer dan een wetenschappelijk document, even actueel als boeiend, gebaseerd op eigen ervaring.

Europa heeft zijn wilskracht bijgedragen, en het vermogen om veel te synthetiseren wat zijn oorsprong in Azië heeft: van Mongolië in het noorden tot India in het zuiden, vervolgens in Hongarije verenigd in de muziek van de Magyaren en zigeuners [Sinti en Roma].1

[…] De opgave van onze tijd is een genuanceerd beeld van de onderlinge relaties door gebruik te maken van het vermogen waarover alle volkeren en culturen beschikken, namelijk de kracht om te geven en te nemen, van elkaar te leren; want we zullen elkaar altijd nodig hebben. Het vergt wel enige nederigheid om het best mogelijke te bereiken – en het ergste te voorkomen – in tijden van toenemende afhankelijkheid van elkaar. – Yehudi Menuhin (Londen, januari 1977)2

Vrij vertaald uit: Musik zwischen Orient und Okzident: Eine Kulturgeschichte der Wechselbeziehungen von Peter Gradenwitz S. 390-392 | Details: http://www.worldcat.org/oclc/1046379134

Yehudi Menuhin - Book cover "Unfinished Journey" thumbnail
Participation in Indian music means much to me – urging in sequences which will never be repeated the savoring of each note; heightening the ear’s perception of the notes, the rhythms and the flexible tensions between them
Yehudi Menuhin in Unfinished Journey (London, 1978, p. 343)
Notes & references
 1. Toelichting voor de niet langer gebruikelijke, want denigrerende term “zigeuner” en de behoefte aan nuance, die pas na de publicatie van dit boek in 1977 tot verandering heeft geleid (hier vrij vertaald zoals volgt):

  “Zigeuner is een stereotiep woord, alleen gebruikt door de meerderheid, maar wordt door de minderheid als discriminerend afgewezen; want deze minderheden noemden zichzelf altijd Sinti en Roma. Dankzij de Duitse burgerrechtenbeweging vanaf de eind jaren zeventig werd een bewustzijn gecreëerd wat vooroordelen en uitsluitingsmechanismen betreft die met het woord “zigeuner” verbonden zijn. [ … ] De termen Sinti en Roma zijn geenszins “politiek correcte” uitvindingen van de burgerrechtenbeweging maar al in documenten uit de 18e eeuw aantoonbaar. [ … ] Dus het woord zigeuner zegt meer over de fantasieën, angsten en verlangens van degenen die het gebruiken dan over het leven van de Sinti en Roma.

  Meer informatie zie: https://zentralrat.sintiundroma.de/sinti-und-roma-zigeuner/
  (Duitse en Engelse bronnen)
  In Nederland ontbreekt het tot nu toe blijkbaar aan een gezamenlijk standpunt over belangenbehartiging van de verschillende gemeenschappen:
  https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/10/318020_Verkennend-onderzoek-naar-centrale-Roma-Sinti_WEB.pdf
  []

 2. “Humility is a quality often associated with self-deprecation. But by championing our achievements while also acknowledging our weaknesses, we could see benefits in many areas of our lives – and even increase our attractiveness.” – Introduction BBC podcast All in theMind (accessed 1 November 2023) []

Soms beschouw ik me als een fluit die niet kan praten maar zingt – Rabindranath Tagore

Tagore in Amsterdam door Martin Monickendam >>

Vriend, mijn hart gaat naar u uit. Helaas communiceer ik niet zo goed in een taal die niet de mijne is. Het liefst doe ik dit in liedjes. Die drukken het meest dierbare in me uit. Ofwel het beste uit zich spontaan en oncontroleerbaar in schoonheid.

Voor velen kom ik over als dom en onhandig. Soms beschouw ik me als een fluit die niet kan praten maar zingt dankzij je adem.

Zonder twijfel heeft de lectuur van mijn boek u al een betere indruk van me gegeven dan een persoonlijke ontmoeting; want het lichaam van de lamp is donker, het heeft geen uitdrukking, alleen zijn vlam heeft de taal.1

Rabindranath Tagore in een brief aan zijn Nederlandse vertaler: niemand minder dan de dichter, toneelschrijver, romanschrijver en essayist Frederik van Eeden (1860 – 1932)2

Notes & references
 1. Vrije, beknopte vertaling door Ludwig Pesch; bron: Letter#2: Rabindranath to Van Eeden, August 9, 1913 in “Tagore in The Netherlands” by Liesbeth Meyer[]
 2. Voor details, zie Abstract “Van Eeden en Tagore. Ethiek en muziek” door Rokus de Groot in Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, D. 49ste, Afl. 2de (1999), pp. 98-147[]

Flower song from Vaitari: A musical picture book from Kerala

Cover page of "Vaitari - musical picture book from Kerala"

Vaitari, A musical picture book from Kerala
Song for page 13

This colourful book creates opportunities to enjoy making music together without any prior training in Indian music on the parts of teachers and their pupils. “Making music together” means nothing more or less than using half an hour in a constructive manner without lengthy preparations, equipment, or instruments. In our approach, the use of voice and hands are wholly sufficient to participate; and pictures serve to get children involved and motivate them to draw and paint themselves before or after each lessons. But if time is limited to a single session, teachers are offered plenty to choose from and make those shared moments memorable and enjoyable.

More information about Vaitari, A musical picture book from Kerala is found on the project website: www.sam.mimemo.net (English) | Deutsch >>

“Flow” in music for integrated education and lifetime learning

“Just as flow is a prerequisite for mastery in a craft, profession, or art, so too with learning. Students who get into flow as they study do better, quite apart from their potential as measured by achievement tests.” – Daniel Goleman in Emotional Intelligence

Learn more in the context of a free, raga-based exercise that can be taught and practiced anywhere, any time with a modicum of experience and perseverance >>